Објаснување на Заклучоците на Влада од 115-та седница одржана на 26.10.2021 год

Во услови на присуство на Ковид – 19 во нашата земја, а со цел превенција од ширење на зараза, компаниите ги практикуваат Одлуките за превентивни препораки, времени мерки, наредни мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здрвајето на населението од заразната болест редизвикана од вирусот SARS-COV -2, донесени од страна на Владата.

За таа цел, до Македонско здружение за заштита при работа, како најстаро професионално здружение на национално ниво, кое 50 години работи и делува во областа на безбедноста и здравјето при работа, беше побарано да даде толкување и препораки за примена на заклучоците донесени на 115-та седница на Влада одржана на 26.10.2021 год., каде меѓу останатите заклучоци, беше наведено и дека:

ПОВЕЌЕ Допис во врска со Заклучоците на Влада од 115- та седница

Views: 82

Posted in Новости.