СИГУРНА РАБОТА Епизода 04 – КУЛТУРА

Ако законот за безбедност и здравје при работа треба да се применува во сите дејности и на јавниот и приватниот сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионалните болести според прописите на пензиското инвалидското и здравственото осигурување и за сите други лица кои што се вклучени во работните процеси, тогаш зошто уметниците работат во услови кои што според нив се животозагрозувачки.

Views: 86

Posted in Видео, Новости.