28 Април – Светски ден за безбедност и здравје при работа 2023 година

Годишниот Светски ден за безбедност и здравје при работа на 28 април ја промовира превенцијата од професионални несреќи и болести на глобално ниво. Станува збор за кампања за подигање на свеста која има за цел да го фокусира меѓународното внимание на големината на проблемот и на тоа како промовирањето и создавањето на култура за БЗР може да помогне да се намали бројот на смртни случаи и повреди поврзани со работа.

Со одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, МОТ промовира создавање на глобална превентивна безбедносна и здравствена култура која ги вклучува конституентите на МОТ и сите клучни чинители во оваа област. Во многу делови од светот, националните власти, синдикатите, организациите на работодавачи и практичарите за безбедност и здравје организираат активности за да го прослават овој датум. Ве покануваме да ни се придружите во одбележувањето на овој значаен ден и да ги споделите со нас активностите што ги организирате.

28 април е и Меѓународен ден за комеморација на загинатите и повредените работници организиран ширум светот од страна на синдикалното движење од 1996 година. Неговата цел е да го почитува споменот на жртвите на професионалните несреќи и болести преку организирање светски мобилизации и кампањи за подигање на свеста на овој датум.

Во 2003 година, МОТ се вклучи во кампањата на 28 април на барање на синдикалното движење. Иако им оддаваме почит на повредените и загинатите работници, цениме дека овие повреди и смртни случаи може да се спречат и намалат, препознавајќи го и одбележувајќи го денот за комеморација. Од 2003 година, МОТ го одбележува Светскиот ден за безбедност и здравје при работа на 28 април, капитализирајќи ги традиционалните предности на трипартизмот и социјалниот дијалог.

28 април се смета за ден за подигање на меѓународната свест за безбедноста и здравјето при работа меѓу синдикатите, организациите на работодавачи и владините претставници. МОТ ја признава заедничката одговорност на клучните засегнати страни и ги охрабрува да промовираат превентивна култура за безбедност и здравје за да ги исполнат нивните обврски и одговорности за спречување на смртни случаи, повреди и болести на работното место, овозможувајќи им на работниците безбедно да се вратат во своите домови на крајот од работен ден.

Views: 152

Posted in ILO, Новости.