ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА 2023

Како единствена професионална граѓанска организација од областа на заштитата при работа во Македонија, во континуитет од 2008 година објавуваме извештаи за случени несреќи на работното место, кои во себе содржат информации за потешко случени несреќи на работа, така и оние кои се со смртен исход. Овој извештај е неофицијален со оглед на тоа дека немаме пристап до извршените увиди од Инспекторатот за труд како ниту до извештаи од други институции надлежни за водење на овој тип на статистики. Начинот на прибирање на информациите кои ги третираме во извештајот е со прибирање на податоците објавени од електронските медиуми во Македонија.

Извештајот можете да го превземете од линкот подолу.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ЗА 2023

Views: 114

Posted in Новости, Публикации.