СИГУРНА РАБОТА ЕПИЗОДА 7

28 Април, е светски ден за заштита при работа. Со 30 жртви на работното место во 2021 година, каде е Македонија во споредба со регионот? Носиме приказни, статистики, факти од Скопје, Подгорица и Приштина. Ги […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА ЕПИЗОДА 06 – ТРАНСПОРТ

Во најсмртоносните сообраќајни незгоди на балканот во последните дваесет години, Македонија учествува со две. Автобусот на Дурм Турс во Ласкарци и оној на Беса Транс во Бугарија. Жртвите во двоцифрени бројки, помеѓу нив и возачите […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА ЕПИЗОДА 05 – МЕДИУМИ

Законот за безбедност и здравје при работа низ призма на новинарите. Во какви услови работат македонските медиумски работници, какви права ужива седмата сила. Колку е безбедна кога известува за пожари, поплави или воени конфликти. 70 […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА Епизода 04 – КУЛТУРА

Ако законот за безбедност и здравје при работа треба да се применува во сите дејности и на јавниот и приватниот сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионалните болести според прописите […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА Епизода 3

50% од градежните работници работници работат на црно, немаат никакви договори за работа, што значи немаат никакви права. Повредите на работното место сеуште двоцифрени во овој сектор. Ова е СИГУРНА РАБОТА. Hits: 39

повеќе

СИГУРНА РАБОТА Епизода 1

Според податоците на Меѓународната организација на трудот во светот дневно на своите работни места животот го губат околу 6.000 луѓе или на годишно ниво околу 350.000 луѓе. Сето ова е причина последиците од повредите на работното место да чинат приближно 4% од бруто-домашниот производ во светски рамки. Без оглед каква работа работите, основниот принцип е дека секој вработен треба да работи во безбедна и здрава работна средина. Визијата што стои зад оваа премиса е дека работата не смее да доведе до физички или ментални болести и воопшто да биде убиец, односно да предизвика несреќа при работа. Овој принцип во пракса е загарантиран со имплементација на Законот за безбедност и здравје при работа. Ова е Безбедна работа.

повеќе