28 Април – Светски ден за безбедност и здравје при работа 2023 година

Годишниот Светски ден за безбедност и здравје при работа на 28 април ја промовира превенцијата од професионални несреќи и болести на глобално ниво. Станува збор за кампања за подигање на свеста која има за цел […]

повеќе

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БЗР – РЕЗИМЕ МОТ

ПРЕДВИДЕТЕ ГИ, ПОДГОТВЕТЕ СЕ И ОДГОВОРЕТЕ НА КРИЗИТЕ ИНВЕСТИРАЈТЕ СЕГА ВО СИЛНИ СИСТЕМИ ЗА БЗР Пандемијата на КОВИД-19 има тешки последици за речиси сите аспекти на светот на работата – од непосредната закана за заразување […]

повеќе

Соочени со пандемија: Грижа за безбедноста и здравјето на работа

Македонското здружение за заштита при работа како дел од своите активности во одбележувањето на 28 април – Светскиот ден за БЗР и борбата против ширењето на Ковид 19, во соработка со националната канцеларија на МОТ, го направи преводот и техничкото уредување на публикацијата „Соочени со пандемијата: Грижа за безбедноста и здравјето при работа“.  

повеќе

Соочени со пандемија: Грижа за безбедноста и здравјето на работа

Од минатите кризи научивме дека работните места можат да бидат од витално значење за да ги спречат и контролираат несаканите појави. Соодветните мерки за безбедност и здравје при работа можат да играат клучна улога во […]

повеќе

Меѓународна Организација на Трудот одбележува 100 години постоење

2019 година е година во која Меѓународната организација на трудот одбележува 100 години од постоењето. На линкот подолу имате пристап до нивната страна каде што можете да добиете повеќе информации за овој јубилеј. www.ilo.org/100 Views: […]

повеќе

Одбележан 28 април „Светски ден за безбедност и здравје при работа“

“Македонското здружение за заштита при работа” како Колаборативен центар на Меѓународната организација на труд (ILO/CIS) традиционално го одбележа 28 април, Светски ден за безбедност и здравје при работа. Темата на овогодинешната кампања е насочена кон […]

повеќе

Медиа натпревар за млади од 15-24 год

Почитувани, Меѓународната организација на трудот организира медиа натпревар за млади од 15-24 години. Централна тема која што треба да биде опфатена е: Oпасности поврзани со работата во секојдневниот живот и  како младите во заедницата во […]

повеќе

ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПРИБИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА БЗР

ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПРИБИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА БЗР ПРИДОНЕС КОН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА 8-та ОДРЖЛИВА РАЗВОЈНА ЦЕЛ СВЕТСКИ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 28 АПРИЛ 2017 Националниот систем за евиденција и известување за професионални […]

повеќе

Вклучи се во градење култура за превенција за БЗР

Националната култура за безбедност и здравје култура е единствената во која правото на безбедна и здрава работна средина се почитува на сите нивоа, каде што владите, работодавачите, работниците активно учествуваат во обезбедувањето на безбедна и […]

повеќе

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЗР: АЛАТКА ЗА ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ

Безбедноста и здравјето при работа (БЗР) е дисциплина која се занимава со превенција на повреди на работното место и болести поврзани со работата како и заштита и промовирање на здравјето на работниците. Насочена е кон […]

повеќе