28 април „Светски ден за безбедност и здравје при работа“ 2020

  Во 2003 година, Меѓународната организација на трудот (МОТ) започна да го одбележува Светскиот ден со цел да се нагласи превенцијата од несреќи и болести при работа, искористувајќи ги традиционалните јаки страни на трипартизмот и […]

повеќе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА 2019

И оваа година МЗЗПР  како и претходнитего изработи годишниот извештај за несреќи при работа. И оваа година заклучуваме дека бројните институции се борат со својата улога која треба да ја имаат во создавањето на превентивна […]

повеќе

Нова стратешка рамка на ЕУ за здравје и безбедност при работа

Кризата КОВИД-19 ја истакна клучната важност на здравјето, вклучително безбедноста и здравјето при работа. Во прилог нацрт заклучоци по однос на новата стратешка рамка за безбедност при работа (2021-2027). Оваа иницијатива се надоврзува на претходната […]

повеќе

Соочени со пандемија: Грижа за безбедноста и здравјето на работа

Од минатите кризи научивме дека работните места можат да бидат од витално значење за да ги спречат и контролираат несаканите појави. Соодветните мерки за безбедност и здравје при работа можат да играат клучна улога во […]

повеќе

Препораки за превенција на вработени во администрација/канцелариско работење

Доколку немате план за превенција од инфективни болести со мерки за претпазливост, потребно е веднаш да го изработите. Tој ќе биде водилка во заштитните дејствија против COVID-19. Треба да сте запознаени со упатствата, советите и […]

повеќе

ВОДИЛКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО ГРАДЕЖНИШТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРОНА ВИРУС – COVID-19

Почитувани работници во градежништвото и индустријата, Почитувани граѓани, Како единствен репрезентативен синдикат на работниците од градежништвото заедно со Македонското здружение за заштита при работа изготвивме Водилка за Безбедност и здравје при работа во градежништвото за […]

повеќе

Чистење и дезинфекција во услови на COVID- 19

Одржувањето на нашето работно опкружување чисто и отстранување на несаканите бактерии и вируси е важен начин да се спречи ширењето на Новиот коронавирус COVID- 19. Со правилно чистење и дезинфекција, бактериите и вирусите можат да […]

повеќе

ПОБАРУВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА И СТРУЧНИТЕ КОМПАНИИ СЛЕДБЕНО НА НАЈНОВИТЕ ПРЕПОРАКИ ПОВРЗАНИ СО БОЛЕСТА COVID -19.

Во сосотојба на вонредна ситуација во нашата земја, заради прогласената пандемија поврзана со COVID – 19 вирусот, доставивме допис – иницијатива, чиј предмет е: ПОБАРУВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА И СТРУЧНИТЕ КОМПАНИИ СЛЕДБЕНО […]

повеќе