Информација- Студиска посета во Унгарија

Студиска посета во ЕУ земја членка-Унгарија за размена на искуства во врска со стратешко, организациско планирање, имплементација на стандарди за БЗР, застапување и европски модел на соработка и вклучување на граѓанските организации во процесот на […]

повеќе

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРА ПРАКСА И СТЕКНАТО ИСКУСТВО ОД СТУДИСКАТА ПОСЕТА ВО БУДИМПЕШТА ЗА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРА ПРАКСА И СТЕКНАТО ИСКУСТВО ОД СТУДИСКАТА ПОСЕТА ВО БУДИМПЕШТА ЗА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Денес во просториите на Македонското здружение за заштита при работа и во рамки […]

повеќе

Предлог политики за практики и реформи од областа на безбедноста и здравјето при работа

Македонското здружение за заштита при работа во рамки на своите проектни активности изработи ПРЕДЛОГ ПОЛИТИКИ ЗА ПРАКТИКИ И РЕФОРМИ ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Документот содржи анализа на моменталната состојба за примената […]

повеќе

Oбука за претставници на СГИП

Во организација на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија – СГИП, на 8-ми и 9-ти Јуни 2019 година, успешно беше реализирана обука за претставници на СГИП за Зајакнување на капацитетите на организацијата […]

повеќе

Информација- Одбележување на 28 Април, Светски ден за БЗР

Почитувани, Традиционално и оваа година Македонското здружение за заштита при работа ќе го одбележи 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Покрај објавување на годишен извештај за несреќи при работа, во чест […]

повеќе

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА „Работата преку објективот на БЗР‘‘ Драч – Албанија 30 Мај – 1 Јуни 2019 Превенцијата е клучен концепт во БЗР. Всушност, превенцијата на несреќи при работа и на професионални […]

повеќе

Студиска посета во Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Изминатата недела (01-05.04.2019 година) Македонското здружение за заштита при работа, реализираше студиска посета во Европската агенција за безбедност и здравје при работа, наменета за стекнување на знаење и поврзување на професионалците со претставници од земјите […]

повеќе

Семинар за зајакнување на капацитетите и внатрешното управување за спроведување на активностите за БЗР- СГИП

На 22 и 23.03.2019 година, Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија – СГИП преку грантова шема на МЗЗПР за спроведување на проектот: “ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ВНАТРЕШНОТО УПРАВУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ […]

повеќе

Промовирана Националната студија за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) на 14.03.2019 година, ја промовираше Националната студија за безбедност и здравје при работа. Актуелната состојба во оваа сфера, бројот и видот на повреди и несреќи на работните места […]

повеќе

ИНТЕРВЈУ СО НАТАША СИВЕВСКА- Проблеми и предизвици во текстилната индустрија

  Текстилна индустрија најчесто се дефинира како индустрија каде работниците се третираат како робови. За предизвиците, за проблемите кога станува збор од економски аспект, но и за тоа за колку се почитуваат човековите права, разговаравме […]

повеќе