Евалуација на EU OSHA комуникација, вмрежување и вклучување на засегнатите страни

Ipsos беше нарачан од Европската агенција за безбедност и здравје при работа, во јуни 2018 година за да направи евалуација на активностите за комуникација, вмрежување и вклучување на чинители (CNSE). Активностите кои беа оценети се: […]

повеќе

ПОНЕДЕЛНИЧКИ КАФЕ МУАБЕТ 03

Тема: Koмпензација на трудот Огромен број на луѓе загинуваат на своето работно место. Оставаат позади себе завиени во црно деца, сопружници, цели семејства. Не сакаме да стоиме немо пред ова. Затоа ги отвараме и прашањата, […]

повеќе

УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

Безбедноста и здравјето при работа општо се дефинира како наука за предвидување, препознавање, проценување и контрола на опасностите кои се јавуваат во или од работното место. Широк спектар на структури, вештини, знаење и аналитички капацитети […]

повеќе

Интервју со Проф. Др. ЕЛИСАВЕТА СТИКОВА

Велат- Интервју со професор не може да биде програмирано помалку од 40 мин.  Потврдено, навистина е така, најчесто покренуваат дополнителни прашања. Во интервјуото со проф. Д-р Елисавета Стикова, разговаравме за: За улогата на Институт за […]

повеќе

Jавна расправа за политиките на добро управување на банката- EБРД

Претседателот на Македонското здружение за заштита при работа, М-р Милан Петковски на покана на Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) денес присуствува на јавната расправа за политиките на добро управување на банката: Политика за […]

повеќе

Интервју со Драги Змијанац- претседател на Првата детска амбасада „Меѓаши“

– Што претставува злоупотреба на детски труд? – Дали во Македонија постои статистика во однос на колку има случаи на злоупотреба на детскиот труд? – Кои се најчести форми на злоупотреби на детски труд? – […]

повеќе

Повик за ангажирање на еден домашен експерт

Повик за ангажирање на еден домашен експерт за развој и креирање на Предлог политика (студија) за практики и реформи, од областа на бебедноста и здравјето при работа СПРОВЕДУВАЧ Македонско здружение за заштита при работа- МЗЗПР […]

повеќе

Повик за учество во изборот за доделување на Национална награда за добра пракса за БЗР за 2018

Повикот за учество во изборот за доделување на Национална награда за 2018 година трае до 25 март 2019 година до кога е и крајниот рок за пријавување на компаниите. Заинтересираните компании треба да го пополнат БАРАЊЕТО за аплицирање. Наградата и […]

повеќе

ПОНЕДЕЛНИЧКИ КАФЕ МУАБЕТ 04

Teма на разговор- Неодамна случената несреќа кај селото #Ласкарци, каде 15 лица го изгубија својот живот, а околу 35 беа повредени. Според информациите добиени од медиумите, повеќето од нашите сограѓани, на кобниот ден се враќале од […]

повеќе

Здравјето на работниците и пристојна работа

Работното место е клучно за превенција од болести и промовирање на здравјето. Програмата на СЗО на глобално ниво за здравјето на работниците адресира голем опсег на професионални заболувања и ризици од повреди, како еколошки, социјални […]

повеќе

Аерозагадување- влијание врз здравјето

– Дали аерозагадувањето претставува специфичен ризик за здравјето на професионално изложените работници? – Кaкво е влијанието врз здравјето? – Кои методи треба да ги превземат работодавачите за намалување на ризикот од изложеноста? Разговравме со Проф. […]

повеќе