Дводневен семинар- ЕДУКАЦИЈА ЗА БЗР НА СИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОРИСТЕЈЌИ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД БЗР институции од ЕУ”

Дводневен семинар- ЕДУКАЦИЈА ЗА БЗР НА СИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОРИСТЕЈЌИ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД БЗР институции од ЕУ” Датум:                 23-24.03.2017 год. Локација:           Едукативен центар за БЗР Адреса:               Востаничка бр.2, приземје, Скопје Целта на оваа обука […]

повеќе

Интервју – Weniche Prebensen, виш советник во одделот за надворешни работи на Норвешка.

Во просториите на Македонското здружение за заштита при работа, беше одржана работна средба со претставници од Норвешка Делегација, Министерството за надворешни работи. Во оваа прилика, разговаравме со Weniche Prebensen- виш советник во одделот за надворешни […]

повеќе

Меѓународен сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциjа

Од 28.02-04.03.2017 год. се одржа  Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja. Овој саем претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство. Во […]

повеќе

РИСТО ЏУНОВ

Краток филм за Ристо Џунов – по повод постхумно доделување на наградата за животно дело на полето на БЗР. Македонското здружение за заштита при работа, од 2011 година ја доделува оваа награда за животно дело […]

повеќе

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА 02.МАРТ.2017

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) во соработка со Сојузот на Синдикатите на Македонија како последна активност од проектот “Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото […]

повеќе

На 23.02.2017 год. беше одржана обука „Подигнување на капацитетите на претставниците на БЗР и синдикалните претставници во компаниите”.

На 23.02.2017 год. беше одржана обука „Подигнување на капацитетите на претставниците на БЗР и синдикалните претставници во компаниите”. Инспектор при Државниот инспекторат за труд-г-ѓа Грозданка Тилева ги опфати законските одредби согласно законот за БЗР, г-ѓа […]

повеќе

Дијалог меѓу работодавачите и синдикатите за побезбедни работни места

Бипартитниот дијалог за безбедност и здравје при работа меѓу синдикатите и работодавачите во Македонија не е доволно развиен и потребно е негово интензивирање бидејќи голем дел од прашањата поврзани со безбедноста и заштитата на работното […]

повеќе

БЗР за професионални возачи кои возат за Норвешка

Посетете ја страната и споделете. Последниот проект за 2016 беше иницијативата да се преведе норвешката информативна страна + видео наменета за подигнување на безбедноста и здравјето при работа на професионалните возачи, како и нивно запознавање […]

повеќе

Триесетгодишниот работник е најранлива категорија на работното место

Работник меѓу 25 и 34-годишна возраст е најризичната категорија на граѓани подложна на повреди на работното место, а несреќите со фатален исход најчесто им се случува на оние меѓу 35 и 44 години старост. Ова […]

повеќе

Втората Mеѓународна конференција за БЗР – Обзор, Бугарија, од 11-14 мај 2017 година.

Фондацијата „Центар за безбедност и здравје при работа” Ве поканува на Втората Mеѓународна конференција за БЗР која ќе се одржи во Обзор, Бугарија, од 11-14 мај 2017 година. „Инвестирајте во безбедноста!” е мотото под кое […]

повеќе

ИНТЕРВЈУ СО Д-Р АНЕТА АТАНАСОВСКА – СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА Р. МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ, СЗО КОЛАБОРАТИВЕН ЦЕНТАР

Аерозагадувањето во комбинација со екстремно ниски температури има силен негативен ефект на експонираните работници. На оваа тема разгоравме со Д-р Анета Атанасовска – специјалист по медицина на трудот, Институт за медицина на трудот на Р. […]

повеќе