Светски ден за безбедност и здравје при работа 28 Април 2017

Светски ден на безбедност и здравје при работа 2017 Форум „ Подобрување на собирањето и користењето на податоците во безбедност и здравје при работа ” 28 април 2017, 11.00 часот 11.00-11.30      Отварање на настанот Јованка […]

повеќе

11- 13 мај Регионален семинар за Безбедност и здравје при работа – Моклиште 2017

Почитувани, Со цел за унапредување на безбедноста и здравјето при работа и зголемување на капацитетите на правните субјекти во областа на безбедност и здравје при работа, воедно анализирајќи ги проблемите во индустријата и следејќи ги […]

повеќе

Втора меѓународна конференција за безбедност и здравје при работа 11 – 14 мај 2017 во Обзор, Бугарија

Почитувани, Ве известуваме дека во периодот од 11 – 14 мај 2017 во Обзор, Бугарија ќе се одржи Втора меѓународна конференција за безбедност и здравје при работа. Конференцијата е организирана од страна на Фондацијата „Центар […]

повеќе

Oдржана еднодневна обука – ПРИСТАП ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИИ

На 19.04.2017 во Стопанска комора на Македонија беше одржана еднодневна обука-ПРИСТАП ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД  ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИИ  (Намалување на ризици од влијанието на хемиски супстанции во работната средина). Доц. д-р Марија Хаџи-Николова, професор од […]

повеќе

Покана за Регионален семинар 2017 „Микроклима на работното место и работа на отворено во услови на високи температури“

Со цел за унапредување на безбедноста и здравјето при работа и зго лемување на капацитетите на правните субјекти во областа на безбедност и здравје при работа, воедно анализирајќи ги проблемите при работа на отворено во […]

повеќе

Размена на добри практики на партнерите во кампањата за здрави работни места

Извешта од семинар Размена на добри практики на партнерите во Кампањата за здрави работни места На 22 и 23 март 2017 година во Брисел партнерите во Кампања за здрави работни места имаа одлична можност за размена на […]

повеќе

Одбрана на магистерски трудови по БЗР

Почитувани, Ве информираме дека на ден 12.04.2017 (среда) ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд на двајца кандидати:   Дипл.инж. Драган Цвијетиќ со почеток во 12ч. во просториите ( К3-9, нова зграда на Машински […]

повеќе

Повик за ангажирање на Проектен оценувач

Повик за ангажирање на Проектен оценувач Македонското здружение за заштита при работа ( МЗЗПР) има потреба од ангажирање на Проектен оценувач за потребите на Проектот: „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански […]

повеќе

6 април – Светски ден на здравјето

Институтот за медицина на трудот на Република Македонија, кој е колаборативен центар на СЗО, секоја година традиционално го одбележува Светскиот ден на здравјето, кој оваа година е посветен на депресијата. Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовса, раководител […]

повеќе