МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “БЕЗБЕДНОСЕН ИНЖЕНЕРИНГ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА РАБОТА”

Во х. Гранит Охрид, во тек е одржување на  Меѓународна конференција за безбедност и здравје при работа на тема “Безбедносен инженеринг во функција на подобрување на условите на работа”. Конференцијата е организирана од страна на […]

повеќе

СОРАБОТКА СО УНИВЕРЗИТЕТОТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Заеднички проекти, примена на меѓународни искуства, размена на податоци, знаење и искуства се само дел од целите за соработка на Универзитетот  „Гоце Делчев“ со Македонското здружение за заштита при работа. Двете институции денес потпишаа Меморандум […]

повеќе