Реализирана дводневна обука за “ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ”

„Македонското здружение за заштита при работа” (МЗЗПР) Скопје, во рамките на оперативната програма „Обезбедување усогласеност со европските стандарди  за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците” реализираше дводневна обука на […]

повеќе

Формиран ЕПИ КОВИД-19 Центар за БЗР

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) и ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ) на Република Северна Македонија го формираа Центарот за знаење „ЕПИ КОВИД-19 Центар за безбедност и здравје при работа“. Актуелната епидемиолошка состојба […]

повеќе

Проценка на ризик на работно место при изложеност на САРС-КоВ-2 вирусот

Од појавата на првите случаи на КОВИД-19 во Кина до денес (26.07.2020), во светот се регистрирани вкупно 16.310.454 случаи на КОВИД-19од кои 5.682.719 сеуште се активни/инфицирани случаи, а околу 1% од нив се наоѓаат во […]

повеќе

Листа за проверка согласно Закон за безбедност и здравје при работа

Епи Центар  во рамки на ПРОЕКТ НА УСАИД – ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА изготви листа, со прашања, кои се однесуваат во насока на подобро запознавање со процедурите од инспекциски надзор. Прашалникот е поставен на […]

повеќе

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОВТОРНО ОТВОРАЊЕ НА ГРАДИНКИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД-19

Појавата на новиот корона вирус, донесе една нова реалност  на зголемен ризик по животот и здравјето на луѓето. Промените во начинот на однесување и стекнатите навики, прилагодување кон новонастанатата состојба е неминовно. Придржување кон мерките […]

повеќе

Одговор на ФЗО на допис од МЗЗПР

Дополнителен одговор од ФЗО Одговор на поставеното прашање на МЗЗПР до Фондот за здравствено осигурување во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома) […]

повеќе

Одговор од страна на МТСП на поставеното прашање за работа од дома

Доставен е одговор од страна на МТСП на поставеното прашање на МЗЗПР во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома). МТСП – одговор […]

повеќе

Конкурс за ангажирање на еден експерт

Конкурс за ангажирање на еден експерт за подготовка на компаративна анализа за функционирање на Националните совети за БЗР на регионално ниво. Invitation for engage one expert on preparation of comparative analysis of the functioning of […]

повеќе

Решение за отпочнување  на спроведувањето на здравствените прегледи, согласно одредбите од законот за БЗР.

Ве информираме  дека Министерство за здравство донесе решение за отпочнување  на спроведувањето на здравствените прегледи, согласно одредбите од законот за БЗР. Во прилог ЛИНК од решението Views: 238

повеќе

Анализа на политики од областа на безбедност и здравје при работа

Безбедноста и здравјето на работните места претставува една од најважните трудови области кои според анализите на Меѓународната организација на трудот е трет најбитен интерес за вработените, покрај висината на платите и сочувувањето на работните места […]

повеќе

Безбедност и здравје при работа – мониторинг на состојба

Македонско здружение за заштита при работа во рамки на проектот: „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците“, поддржан од Комисијата на ЕУ реализира постојан […]

повеќе

Одговор од МТСП на иницијатива за професионални заболувања Ковид 19

Одговор од Министерство за труд и социјална политика – Сектор за пензиско и инвалидско осигурување на предлогот на МЗЗПР за дополнување и изменување на Правилникот за листата на професионални болест и иницијатива за ревизија на […]

повеќе