Информација- Одбележување на 28 Април, Светски ден за БЗР

Почитувани, Традиционално и оваа година Македонското здружение за заштита при работа ќе го одбележи 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Покрај објавување на годишен извештај за несреќи при работа, во чест […]

повеќе

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА „Работата преку објективот на БЗР‘‘ Драч – Албанија 30 Мај – 1 Јуни 2019 Превенцијата е клучен концепт во БЗР. Всушност, превенцијата на несреќи при работа и на професионални […]

повеќе

Студиска посета во Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Изминатата недела (01-05.04.2019 година) Македонското здружение за заштита при работа, реализираше студиска посета во Европската агенција за безбедност и здравје при работа, наменета за стекнување на знаење и поврзување на професионалците со претставници од земјите […]

повеќе

Семинар за зајакнување на капацитетите и внатрешното управување за спроведување на активностите за БЗР- СГИП

На 22 и 23.03.2019 година, Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија – СГИП преку грантова шема на МЗЗПР за спроведување на проектот: “ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ВНАТРЕШНОТО УПРАВУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ […]

повеќе

Промовирана Националната студија за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) на 14.03.2019 година, ја промовираше Националната студија за безбедност и здравје при работа. Актуелната состојба во оваа сфера, бројот и видот на повреди и несреќи на работните места […]

повеќе

ИНТЕРВЈУ СО НАТАША СИВЕВСКА- Проблеми и предизвици во текстилната индустрија

  Текстилна индустрија најчесто се дефинира како индустрија каде работниците се третираат како робови. За предизвиците, за проблемите кога станува збор од економски аспект, но и за тоа за колку се почитуваат човековите права, разговаравме […]

повеќе

Евалуација на EU OSHA комуникација, вмрежување и вклучување на засегнатите страни

Ipsos беше нарачан од Европската агенција за безбедност и здравје при работа, во јуни 2018 година за да направи евалуација на активностите за комуникација, вмрежување и вклучување на чинители (CNSE). Активностите кои беа оценети се: […]

повеќе

ПОНЕДЕЛНИЧКИ КАФЕ МУАБЕТ 03

Тема: Koмпензација на трудот Огромен број на луѓе загинуваат на своето работно место. Оставаат позади себе завиени во црно деца, сопружници, цели семејства. Не сакаме да стоиме немо пред ова. Затоа ги отвараме и прашањата, […]

повеќе

УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

Безбедноста и здравјето при работа општо се дефинира како наука за предвидување, препознавање, проценување и контрола на опасностите кои се јавуваат во или од работното место. Широк спектар на структури, вештини, знаење и аналитички капацитети […]

повеќе

Интервју со Проф. Др. ЕЛИСАВЕТА СТИКОВА

Велат- Интервју со професор не може да биде програмирано помалку од 40 мин.  Потврдено, навистина е така, најчесто покренуваат дополнителни прашања. Во интервјуото со проф. Д-р Елисавета Стикова, разговаравме за: За улогата на Институт за […]

повеќе

Jавна расправа за политиките на добро управување на банката- EБРД

Претседателот на Македонското здружение за заштита при работа, М-р Милан Петковски на покана на Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) денес присуствува на јавната расправа за политиките на добро управување на банката: Политика за […]

повеќе