Одговор на Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Одговор од Влада  на дописот од 14. 05. 2020 14, 05, 2020 Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство Иницијатива за професионални заболувања Ковид 19 Views: 362

повеќе

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК – ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19 („СЛУЖБЕН ВЕСНИK“ БР. 147 ОД 03.06.2020 ГОДИНА)

Врз основа на член 58  став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на седницата, одржана на 2 јуни 2020 година, донесе […]

повеќе

Предлог Уредба за еднакво признавање на право на боледување KОВИД19

До Влада на Р.С. МакедонијаМинистерство за труд и социјална политикаМинистерство за здравство Предмет:Предлог Уредба за еднакво признавање на право на боледување како последица на заболување од новиот корона вирус на вработените во Македонија Скопје, 04.06.2020 […]

повеќе

Подршка на работниците и работодавачите во услови на пандемија

Какви мерки за заштита треба да преземат работниците и работодавачите додека трае корона кризата? Ова се само дел од најчесто поставуваните прашања помеѓу вработените во услужната дејност за време на пандемијата предизвикана од Ковид-19. За […]

повеќе

Колку се заштитени текстилните работници во услови на КОВИД-19?

Дали смеам да престанам со работа доколку почувствувам дека здравјето и животот ми се во опасност поради Ковид-19? Какви мерки за заштита треба да преземат моите работодавачи додека трае коронакризата? Ова се само дел од […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за […]

повеќе

ДЕБАТА 2: КОВИД 19 – ПРАВИЛНИК НА ЛИСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

Одржана втора дебата помеѓу претседателот на МЗЗПР – Милан Петковски и стручни авторитети од областа на медицината, трудовото право и граѓанскиот сектор на тема: Правилник листа на професионални болести Сл.весник бр. 118 од 07 мај […]

повеќе

Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство Иницијатива за професионални заболувања Ковид 19 Врз основа на одржан состанок помеѓу Претседателот на МЗЗПР – Милан Петковски и стручни авторитети […]

повеќе

Соочени со пандемија: Грижа за безбедноста и здравјето на работа

Македонското здружение за заштита при работа како дел од своите активности во одбележувањето на 28 април – Светскиот ден за БЗР и борбата против ширењето на Ковид 19, во соработка со националната канцеларија на МОТ, го направи преводот и техничкото уредување на публикацијата „Соочени со пандемијата: Грижа за безбедноста и здравјето при работа“.  

повеќе

28 Април Светски ден за БЗР

Податоците за 2019 г. потврдуваат дека се гине на работните места! Во нивна чест и сеќавање, на 28 април, го започнавме проектот за создавање на најмалиот парк во светот, во кој ги садиме фиданките од […]

повеќе