ПРОМОВИРАМЕ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД КОРИСТЕЊЕ НА ГРАНТОВА ШЕМА #5

Во ова издание ви ги презентираме резултатите од завршената имплементација на две суб-грантирани акции, во имплементацијана:• Здружението на судскаадминистрација – ЗСА и• Асоцијацијата на Хотели,Ресторани, Кафетерии иАвтокампови – ХОТАМ. билтен проект 5   Views: 168

повеќе

КОДЕКС

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА Времето во кое живееме е еден од најтешките периоди за луѓето кои работат на полето на заштитата при работа. Тие се изложени на многу и разновидни притисоци и искушенија, што ги […]

повеќе

За нас

ХРОНОЛОГИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ По сила на аргументите кои подолу ќе бидат елаборирани, а во насока на идно позитивно дејствување во унапредувањето на […]

повеќе