ПРОМОВИРАЊЕ РАМНОПРАВНОСТ

 Значителните разлики во примањата според родот се една од најистрајните одлики на пазарите на трудот ширум светот. Иако на некои места се бележи намалување на јазот во примањата според родот, во просек, жените и понатаму […]

повеќе

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

OСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА БЗР Со ова преведено издание на меѓународно признаеното четиво од авторот Бенџамин Али „Основни принципи за безбедност и здравје при работа“, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) повторно им излегува в […]

повеќе

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ГРАД СКОПЈЕ

“Извештајот за состојбата на безбедноста и здравјето при работа во средните училишта во Град Скопје и предлог мерки за унапредување на БЗР во образовниот систем” подржан од Град Скопје е резултат од проектот “Истражуваме заедно […]

повеќе

Вклучи се во градење култура за превенција за БЗР

Националната култура за безбедност и здравје култура е единствената во која правото на безбедна и здрава работна средина се почитува на сите нивоа, каде што владите, работодавачите, работниците активно учествуваат во обезбедувањето на безбедна и […]

повеќе

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЗР: АЛАТКА ЗА ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ

Безбедноста и здравјето при работа (БЗР) е дисциплина која се занимава со превенција на повреди на работното место и болести поврзани со работата како и заштита и промовирање на здравјето на работниците. Насочена е кон […]

повеќе