ЛЕТОК – УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ

ЛЕТОК – УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ
ЛЕТОК – УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ

На многу работни места ширум Европа, работниците се изложени на опасни супстанци кои се главна проблематика во полето на безбедноста и здравјето при работа. Постојат голем број закони кои се однесуваат на ова прашање како и голем број документи и алатки за водство и поддршка; но во секој случај, свесноста и знаењето честопати се недоволни и во многу повеќе случаи би можеле да се преземат лесно применливи превентивни мерки.

Views: 345

Posted in .