ЈАВЕН ПОВИК до “грас-рут” и граѓански организации за доделување на грантови

ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ
и
УПАТСТВО ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
по
ЈАВЕН ПОВИК

до “грас-рут” и граѓански организации за доделување на грантови

Суб-грантирањето се реализира во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” – EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK
Краен рок за поднесување на апликации е 10ти октомври, до 16:00 часот.

Во прилог документи:

Повик и упатство за аплицирање МЗЗПР

буџет суб-грантирање

формулар за аплицирање за грантови

Posted in Новости, Огласи.