Мислење од МТСП во врска со краен рок на истекнување на период од 5 години за стекнување 100 бодови за стручни лица по БЗР

Извадок од доставеното мислењето на МТСП – Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување: „Имајќи го во предвид наведеното, наше мислење е дека за сите стручни лица за безбедност при […]

повеќе

Закони

Закон за безбедност и здравје при работа (92/07)Одлука на Уставен суд (98/10)Одлука на Уставен суд (93/11)Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа (136/11)Одлука на Уставен суд (60/12)Закон за изменување и дополнување […]

повеќе