МЗЗПР – EU OSHA Focal Point за Македонија

Mакедонско здружение за заштита при работа – EU OSHA Focal Point за Македонија

Македонското здружение за заштита при работа стана EU OSHA Focal Point за Македонија на 27.12.2011, откако здружението беше номинирано од Министерството за труд и социјална политика на Македонија. Како EU OSHA Focal Point, МЗЗПР промовира кампањи и публикации, организира настани и редовно присуствува на состаноците на мрежата. Љупчо Кочовски, раководител на проект во МЗЗПР, е назначен за EU OSHA Focal Point Manager за Македонија. МЗЗПР на својата вебстрана често објавува вести, алатки, факти и публикации од EU OSHA.

Views: 107

Posted in EU OSHA FOP.