БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА ФЛАЕРИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА ФЛАЕРИ

МЗЗПР во рамките на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“ според догово за грант EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG СО БР. 2015/370-380, финансиран од Европска Унија објавува оглас за прибирање на понуди за изработка и печатење на флаери.

Краен датум за доставување на понудите е 29 септември (четврток) 2016 година.  Предност имаат соработниците и членовите на МЗЗПР.

Подетални технички информации и спецификации за барањето се достапни на прикачените пдф документи

Download this file (Annex 5.1 Service_single_tender_dossier_clean.doc - FLAERI.pdf) Annex 5.1 Service_single_tender_dossier_clean.doc – FLAERI.pdf
Download this file (Annex 5.6 Budget_clean - izrabotka i pecatenje na flaeri.pdf) Annex 5.6 Budget_clean – izrabotka i pecatenje na flaeri.pdf
Download this file (Aнекс 5.4 - организација и методологија.pdf) Aнекс 5.4 – организација и методологија.pdf

Views: 117

Posted in Новости, Огласи.