Интервју со Марија Гроздановска- Докторанд, асистент по правни предмети

Колку младите се интересираат за изучување на дисциплината Безбедно инжинерство? Кои се предизиците и проблемите со кои се соочуваат работниците и работодавачите од областа на БЗР? На овие и др. прашања одговора докторанд, асистент по правни предмети од областа на БЗР, Меѓународен Славјански Универзитет „ Г.Р Державин”, – Maрија Гроздановска

Views: 152

Posted in Видео.