Алатки за Инспекторите на Трудот: Модел на политика за спроведување, Прирачник за обука и работа, Кодекс за етичко однесување

Алатките вклучуваат модел на Политика за спроведување инспекција на трудот, Прирачник за работа и обука и модел на Кодекс за етичко однесување. Тоа се три основни алатки што се неопходни за практиката на модерната инспекција на трудот, којашто е во исто време ефикасна и ефективна.

ПРЕВЗЕМИ

Views: 181

Posted in Публикации.