НАПО – серијал на кратки анимирани филмови за БЗР

Напо, e aнимиран карактер во серија анимирани филмови. Обезбедува лесни вести и провокации за воведувањето на теми за безбедност и здравје при работа и превенција на ризици.
Напо е типичен работник во било која индустрија или сектор. Често, тој е изложен на заеднички опасности и ризични ситуации на работното место. Сепак, активно е вклучен во идентификување на ризиците и обезбедување на практични решенија.

Напо сега стана главен амбасадор во кампањите за здрава работна околина на ЕУ-OSHA и многу од неговите филмови ги поврзуваат или поддржуваат овие кампањи. Тој, исто така, лично се појавува на клучните настани на кампањата.

На линкот подолу можете да пристапите на YouTube каналот на НАПО филмовите и да ги видите сите ситуации во кои Напо е изложен на различни ситуации на работното место, ризиците со кои се соочува, како и решенијата кои ги применува за побезбедно извршување на работните задачи.

https://www.youtube.com/user/napofilms

https://www.napofilm.net/en

 

 

Visits: 598

Posted in ВИДЕО КЛИПОВИ БЗР.