Одбрана на магистерскиот труд

Почитувани,

Би сакале да Ве поканиме на јавната одбрана на магистерскиот труд под наслов: “Истражување и оптимизација на техничките параметри на термоенергетските постројки од аспект на подобрување на ефикасноста и безбедноста” изработена од кандидатот Игор Зафировски, дипл. инж. по производна информатика, на студиската програма Управување со системи за безбедност и здравје при работа.

Јавната одбрана на магистерскиот труд ќе биде одржана на ден 07 февруари 2018 година, во просторијата 125 на Машинскиот факултет во Скопје од 12:00-13:30 часот.

Views: 91

Posted in Новости.