ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: Потреба за Законски измени или нов Закон за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа, како член на Националниот совет преку свој претставник на здружение на стручни лица за безбедност при работа, започна со организирање на обука во која е предвидена и работилница за стекнување на знаења.
На крајот, преку дискусија, детално ќе се разгледуваат сите проблеми од досегашното имплементирање на Законот за БЗР, предлози и идеи, кои преку заклучок ќе бидат доставени до Владата на Р. Македонија.

ПОКАНА

За подетални информации обратете се во канцелариите на МЗЗПР
на маил: kontakt@mzzpr.org.mk
тел: 02 2 774 868 ; 075 432 031 и 075 432 071.

Views: 840

Posted in Новости, Обуки, Огласи.