ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843 , финансиран преку повикот EuropeAid/ 155322/DD/ACT/MK
Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува:
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
за обезбедување на услуги за превод на документи
СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2017/391-843

 

Анекс 1- Барање

Анекс образец на понуда

Views: 230

Posted in Новости, Огласи.