ПОКАНА ЗА ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА
ДО: “Грас-рус” и граѓански организации
Предмет: Покана за информативна сесија за доделување грантови

Следбено на активностите на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” – EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK, Ве покануваме да присуствувате на информативна сесија за суб-грантирање на проекти на 24 септември, понеделник, во просториите на Македонското здружение за заштита при работа, од 12 – 14 часот.

Повеќе информации на линкот подолу.

инфо сесија повик 17.09.2018

Views: 418

Posted in Новости, Огласи.