„152 милиони деца, кои треба да одат во училиште, работат, а речиси половина од тие деца извршуваат опасна работа!“

Зошто на младите работници во Светски рамки им се случуваат најмногу повреди?

Безбедноста и здравјето на работното место, за голем дел од државите во развој тоа е прашање на живот и смрт.

Секоја година се случуваат 2,8 милиони смртни случаи поради несреќи при работа или предизвикани од болести поврзани со работата.

Секој ден повеќе од еден милион луѓе имаат сериозна несреќа или повреда на работа – дали при пад од лошо регулирани градилишта или од употреба на опасни машини во фабриките.

Овие бројки се поставени од Меѓународната организација на трудот (МОТ), објавени во извештај каде се поставува прашањето зошто толку многу од овие несреќи вклучуваат тинејџери.

Guy Ryder, генерален директор на МОТ, вели: “152 милиони деца, кои треба да одат во училиште, работат, а речиси половина од тие деца извршуваат опасна работа. Младите кои се доволно возрасни за да влезат во работната сила, расположливите податоци покажуваат дека 40% од нив имаат поголема инциденца да им се случи повреда на работното место отколку на нивните постари колеги”.

„Не можам да кажам НЕ“- се соочуваат тие.

Но, зошто младите работници се соочуваат со поголем ризик за појава на повреда во споредба со возрасните?

Премногу често младите луѓе чувствуваат дека не можат да одбијат да извршат одредена задача, дури и ако мислат дека тоа може да биде опасно по нивниот живот.

Тоа се случува поради недоволно искуство или доверба во себе да сфатат кога ризиците се премногу високи.

Последиците за младите да бидат катастрофални. Valentine Offenloch, проектен службеник во МОТ, вели дека тоа е прашање нa преживување. Тие сметаат дека доколку одбијат работа, можеби повеќе нема да можат финансиски да го подржуваат семејството.

Токсични материјали

Истражувањето покажува дека најмногу несреќи се случуваат во градежништво и земјоделство.

Во земјоделството, заеднички проблем е небезбедното ракување со пестициди.

Земјоделците користат пестициди со потекло од Кина или Тајван и не можат да ги прочитаат упатствата. Често се млади луѓе, кои се користат како ефтина работна сила.

Меѓународните истражувања од МОТ идентификуваа бројни фактори кои можат да ја зголемат стапката на несреќи кај младите работници.

Фактори на ризик

Младите работници се со поголема веројатност да бидат нови за работа. И истражувањето покажува дека во текот на првиот месец на вработување работниците се четири пати поголеми шанси да имаат несреќа.

Младите создаваат непропорционално голем број работници мигранти, кои би можеле да се најдат себеси во најтешките и опасни работни места, во услови каде што не го зборуваат локалниот јазик.

Овие млади работници се со поголема веројатност да немаат образование, вештини и обука и можеби нема да можат да ги препознаат предупредувањата и упатствата.

Без разлика дали работи машините, качувачките скали или употребуваат хемикалии, неискусните млади најверојатно ќе бидат поранливи на несреќи.

Исто така, постојат предлози дека младите луѓе може полесно да се убедат со притисок од врсниците да одат заедно со опасните работни практики, каде постарите работници би можеле да бидат повнимателни.

Најмладите работници се исто така физички подложни на токсини и опасни материи, се вели во студијата.

Помалку деца-работници

Извештајот повикува на подобра заштита и безбедносни регулативи за намалување на нивото на несреќи.

Во изминатите две децении, со оглед на тоа што пристапот до училиштата е проширен во многу делови од светот, има силен глобален тренд за намалување на бројот на млади луѓе вклучени во работниот процес.

Но, нивото на повреди останува високо – и извештајот предупредува дека секој ден има 37 милиони тинејџери кои работат во опасни услови, и несреќите чекаат да бидат случени!

Views: 167

Posted in Новости.