Интервју со Проф. Др. ЕЛИСАВЕТА СТИКОВА

Велат- Интервју со професор не може да биде програмирано помалку од 40 мин.  Потврдено, навистина е така, најчесто покренуваат дополнителни прашања.

Во интервјуото со проф. Д-р Елисавета Стикова, разговаравме за:

  • За улогата на Институт за јавно здравјеСогласно извештајот од 2017 година, 99 % од работниците  кај кои се извршени систематски прегледи се способни за работа, само 1 % е увидено дека не се. Дали е ова реалната сликата?
  • Покрај едукација, која се и другите вредности кои им ги пренесува на студентите на Медицинскиот факултет?„Сакам да им преточам дека уште во вториот работен ден како матични доктори, дека ќе се сретнат со еден од проблемите од професионалното здравје, ќе се сретнат со пациенти кои ќе бараат да им се даде боледување. Сакам да ја сменам перцепцијата дека тие се носители и столб не само на медицина на трудот, туку воопшто на безбедноста и здравјето при работа. “
  • Видување во однос на квалификациите за полагање на стручен испит за безбедност при работа:„Целопната едукација и тренинг на стручните лица за безбедност при работа, наместо да биде под капата на Министерство за труд и социјална политика, треба да биде под Министерството за образование. Безбедноста и здравјето при работа не подразбира ОБЕМ на грешки, туку станува збор за професионализам кој што треба да биде докажан со знаење и компетенции кои што треба да бидат здобиени по формарален и акредитиран начин во образовен процес. Во овој моментам сметам дека испитот за стручни лица за безбедност при работа, претставува кочница во развојот на професионализмот“.

Отворено за овие прашања во разговорот во продолжение:

Views: 414

Posted in Видео, Новости.