ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува да учествувате во постапка за ангажирање на еден (1) консултант за односи со јавност. Целосната документација е приложена кон ова писмо и содржи…

АНЕКС 1 барање за понуда 1

ТОР за консултант за односи со јавност

Views: 161

Posted in Новости, Огласи.