Реакција на допис на ЗИЗ ТУТЕЛА

По повод поднесеното барање до Владата од страна на Здружение на инженери за заштита Тутела – Скопје, а во врска со Решението на Владата на РСМ за именување на членови на Советот за БЗР (Сл. Весник на РСМ 29/20), ја објавуваме реакцијата на г-дин Милан Петковски претставник на здруженијата за заштита при работа/безбедност при работа во Советот за безбедност и здравје при работа и преседател на МЗЗПР.

Во прилог дописите.

Допис до Советот –  г.дин Милан Петковски, Претседател на МЗЗПР и претставник во Советот за безбедност и здравје при работа 20.02,2020

Допис до Влада на РСМ – ЗИЗ Тутела 14. 02. 2020

Допис до Влада на РСМ – ЗИЗ Тутела 10, 07. 2018

Допис од МТСП до ЗИЗ Тутела 08. 08. 2017

Views: 436

Posted in Новости.