ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНА КОМПАНИЈА СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2019/413-818

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува да учествувате во постапка за ангажирање на една домашна компанија за подготовка на интергрирам систем на база на податоци. Целосната документација е приложена кон ова писмо и содржи:

Views: 82

Posted in Новости, Огласи.