Решение за одлагање на здравствените прегледи

Министерството за здравство донесе Решение за одлагање на здравствените прегледи (систематски, претходни, насочени и периодични) на врабоптените согласно законот за БЗР. Времето на отпочнување на вршење на прегледите дополнително ќе биде утврдено.

Visits: 168

Posted in Новости.