ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК – ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19 („СЛУЖБЕН ВЕСНИK“ БР. 147 ОД 03.06.2020 ГОДИНА)

Врз основа на член 58  став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на седницата, одржана на 2 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ  И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

ЛИНК

Visits: 467

Posted in Новости, ПРЕПОРАКИ.