Барање за приоритетна вакцинација

Денес 07. април 2021 г. Македонското здружение за заштита при работа поднесе до Министерството за здравство барање за приоритетна вакцинација на стручните лица по безбедност и здравје при работа, специјалистите по медицина на труд и вработените во компаниите за производство и продажба на лична заштитна опрема.

Views: 279

Posted in Новости.