СИГУРНА РАБОТА Епизода 3

50% од градежните работници работници работат на црно, немаат никакви договори за работа, што значи немаат никакви права. Повредите на работното место сеуште двоцифрени во овој сектор. Ова е СИГУРНА РАБОТА. Views: 83

повеќе

СИГУРНА РАБОТА Епизода 1

Според податоците на Меѓународната организација на трудот во светот дневно на своите работни места животот го губат околу 6.000 луѓе или на годишно ниво околу 350.000 луѓе. Сето ова е причина последиците од повредите на работното место да чинат приближно 4% од бруто-домашниот производ во светски рамки. Без оглед каква работа работите, основниот принцип е дека секој вработен треба да работи во безбедна и здрава работна средина. Визијата што стои зад оваа премиса е дека работата не смее да доведе до физички или ментални болести и воопшто да биде убиец, односно да предизвика несреќа при работа. Овој принцип во пракса е загарантиран со имплементација на Законот за безбедност и здравје при работа. Ова е Безбедна работа.

повеќе

Подршка на работниците и работодавачите во услови на пандемија

Какви мерки за заштита треба да преземат работниците и работодавачите додека трае корона кризата? Ова се само дел од најчесто поставуваните прашања помеѓу вработените во услужната дејност за време на пандемијата предизвикана од Ковид-19. За […]

повеќе

ДЕБАТА 2: КОВИД 19 – ПРАВИЛНИК НА ЛИСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

Одржана втора дебата помеѓу претседателот на МЗЗПР – Милан Петковски и стручни авторитети од областа на медицината, трудовото право и граѓанскиот сектор на тема: Правилник листа на професионални болести Сл.весник бр. 118 од 07 мај […]

повеќе