Нема одговорност за повредените или загинатите работници

Доколку работниците работат во екстреми работни услови нема да бидат продуктивни и ќе имаат поголема шанса да не работат квалитетно и да отсуствуваат од работа. На тој начин ќе се пробијат роковите и ќе се […]

повеќе

Работа на отворено во услови на високи и ниски температури

Во Република Македонија во текот на последните 15 години, значајно е зголемен бројот на денови со максимална температурите на воздухот поголема или еднаква на 30оС (тропски денови), денови со максимална температура поголема или еднаква на […]

повеќе

Здравствени проблеми кај работничките во текстилната индустрија

 Адријана Митевска Момироска   01.07.2022   Дури 80 проценти од работничките во текстилната индрустрија кај нас имаат здравствени проблеми. Бројните истражувања покажале дека македонскиот работник не работи во безбедни и здрави услови. Дополнително загрижува тоа што луѓето […]

повеќе

Гостување на Петар Наумовски во утринска програма на Сител ТВ

Високите температури – предизвик за вработените во градежниот сектор. Дали се почитуваат препораките за работа на отворено, кои мерки треба да се преземат и кои се механизмите за заштита на работниците. Hits: 112

повеќе

Безбедност и здравје при работа: Македонското здружение учи од позитивна италијанска пракса

Македонското здружение за заштита при работа, минатата недела организираше студиска посета во Италија, во фабриката Hitachi Rail Italy S.p.A.,фабрика за инжињеринг во железничкиот сообраќај, чии главни производи се дизајн и производство на железнички и возила за […]

повеќе

СИГУРНА РАБОТА ЕПИЗОДА 7

28 Април, е светски ден за заштита при работа. Со 30 жртви на работното место во 2021 година, каде е Македонија во споредба со регионот? Носиме приказни, статистики, факти од Скопје, Подгорица и Приштина. Ги […]

повеќе