Повик за ангажирање на домашен консултант

“Македонско здружение за заштита при работа” во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата […]

повеќе

Повик за ангажирање на експерти

“Македонско здружение за заштита при работа” во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата […]

повеќе

Интервју со претседателот на Сојуз на синдикати на Македонија- Дарко Димовски

Koja ќе биде Ваша заложба како претседател на ССМ, во однос на безбедност и здравје при работа? Koe e вашето видување за постоечката состојба на која што наидовте? Колку се почитуваат правата на работниците за […]

повеќе

ОБУКА – Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување

Почитувани, Продолжуваме со одржување на oбука по региони на тема: – Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување. Овој пат, ќе се одржи од 29-30 март, […]

повеќе

Повик за учество во изборот за доделување на Национална награда за добра пракса на БЗР 2017

Националниот совет за безбедност и здравје при работа на Република Македонија и оваа година организира избор за доделување на Национална награда на компанија со најдобра пракса на безбедност и здравје при работа. Повикот за учество […]

повеќе

Македонското здружение за заштита при работа- дел од Сингапурска мрежа на организации кои делуваат во областа на БЗР

Македонското здружение за заштита при работа – дел од Сингапурска мрежа на организации кои делуваат во областа на безбедноста и здравјето при работа. Македонското здружение за заштита при работа, стана дел од Сингaпурска мрежа на […]

повеќе

Иницијален информативен состанок, во рамки на проект

15. 02. 2018 Скопје Денес во просториите на МЗЗПР се одржа иницијален информативен состанок, во рамки на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа […]

повеќе

Водич за политики за минимална плата

Овој Водич за политики се надоврзува на постојните стандарди на труд, на најновиот глобален преглед на националните закони и практики што се преземаат во МОТ3, како и на долгогодишно искуство стекнато во контекст на соработка […]

повеќе

Одбрана на магистерскиот труд

Почитувани, Би сакале да Ве поканиме на јавната одбрана на магистерскиот труд под наслов: “Истражување и оптимизација на техничките параметри на термоенергетските постројки од аспект на подобрување на ефикасноста и безбедноста” изработена од кандидатот Игор […]

повеќе

Гостување на Утринска на МТВ- промоција на проект

Во рамки на утринската програма на МТВ, од страна на претставници од МЗЗПР: пројект менаџер Весна Ристовска и Андријана Зафировска беа презентирани активностите и визијата на МЗЗПР, а исто така беше презентиран и проектот “Подобрување на вклученоста […]

повеќе

Покана за студиско патување во Холандија од 12-16 март 2018 година – Ги поврзуваме луѓето и знаењето

        Покана за студиско патување во Холандија од 12-16 март 2018 година Ги поврзуваме луѓето и знаењето   Почитувани, Меѓународниот ден на жената првично наречен Меѓународен ден за работа на жените, се […]

повеќе