Повик за ангажирање на еден (1) домашен експерт од областа на безбедноста и здравјето при работа

Проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,” – EuropeAid/164650/DD/OPR/MK, се спроведува од Македонското здружение за заштита при работа( МЗЗПР) Скопје. Главната цел на […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува […]

повеќе

KVALITETA SOCIJALNOG DIJALOGA U PROVEDBI ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Проблемите и предизвиците со кои секојдневно се соочуваме заедно со социјалните партнери се поврзани со недоволен и честопати неефикасен социјален дијалог за прашања релевантни за здравјето и безбедноста на работниците при работа, неразбирање на улогата […]

повеќе

Покана за учество на 38-ма Конференција за заштита при работа, процеси и заштита од пожари

Би сакале да ве поканиме на 38 -та годишна конференција на Професионална работа, процеси и зштита од пожари Прва објава Целта на дводневната конференцијата за професионалци од областа на БЗР  што ќе се одржа во Порторож, […]

повеќе

Одбрана на докторска дисертација

С О О П Ш Т Е Н И Е Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет – Скопје, соопштува дека м-р Трајче Велковски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов: […]

повеќе

Повредените работници станаа нормална појава во нашата држава

Превземено од https://rabotnik.com.mk/ Повредените работници – Работник Автор: Бобан Илијевски Не знам уште колку работници треба да се повредат, за да конечно надлежните органи преземат нешто конкретно. Како и секој човек со совест и чувства […]

повеќе

Соопштение за објавен прилог на Алфа Тв

Македонското здружение за заштита на работа ве информира дека на ден 01. 11 2019 достави допис до Алфа Тв во врска со објавен прилог поврзан со несреќи при работа. ДОПИС *Дописот е испратен до Алфа […]

повеќе

ПРОМОВИРАМЕ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД КОРИСТЕЊЕ НА ГРАНТОВА ШЕМА #4

Во ова издание ви ги презентираме резултатите од завршената имплементација на две суб-грантирани акции, во имплементација на ХЗ  „Бравура Кооператива“ Делчево  и Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија – СГИП. билтен проект […]

повеќе

Работилница за унапредување на законската рамка за БЗР

Во рамките на отпочнатиот процес на ревидирање и унапредување на законската рамка во областа на безбедност и здравје при работа, т.е. ревидирањето на постоечкиот Закон за БЗР (од 2007 година), Македонско здружение за заштита при […]

повеќе