Повик за ангажирање на компанија за маркетинг, продукција и услуги за подготовка на ТВ емисии – истражувачки стории

Повик за ангажирање на компанија за маркетинг, продукција и услуги за подготовка на ТВ емисии – истражувачки стории Идејата на ТВ-истражувачкиот проект насловен „Безбедна работа“ е да се промовираат правата на работниците, нивната синдикална припадност, […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ СПОТОВИ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ СПОТОВИ Буџетска линија 5.8.3.1 Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа Ве поканува да учествувате во постапка  за емитување на промотивни видеа. Согласно нашите барања неопходно […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве […]

повеќе

Конкурс за ангажирање на еден експерт

Конкурс за ангажирање на еден експерт за подготовка на компаративна анализа за функционирање на Националните совети за БЗР на регионално ниво. Invitation for engage one expert on preparation of comparative analysis of the functioning of […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНА КОМПАНИЈА СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2019/413-818

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува […]

повеќе

Повик за ангажирање на една компанија за подготовка на три (3) промотивни видеа

Повик за ангажирање на една компанија за подготовка на три (3) промотивни видеа Промотивните видеа треба да бидат насочени кон подигнување на свеста за значењето за безбедноста и здравјето при работа. Целна група на видеото […]

повеќе

Повик за ангажирање на еден (1) домашен експерт од областа на безбедноста и здравјето при работа

Проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,” – EuropeAid/164650/DD/OPR/MK, се спроведува од Македонското здружение за заштита при работа( МЗЗПР) Скопје. Главната цел на […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОДУКЦИСКА КОМПАНИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОМОТИВНИ ВИДЕА

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОДУКЦИСКА КОМПАНИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОМОТИВНИ ВИДЕА СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2019/413-818 Буџетска линија 5.8.3 Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува […]

повеќе

Покана за учество на 38-ма Конференција за заштита при работа, процеси и заштита од пожари

Би сакале да ве поканиме на 38 -та годишна конференција на Професионална работа, процеси и зштита од пожари Прва објава Целта на дводневната конференцијата за професионалци од областа на БЗР  што ќе се одржа во Порторож, […]

повеќе