ЛЕТОК – УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ

ЛЕТОК – УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИНа многу работни места ширум Европа, работниците се изложени на опасни супстанци кои се главна проблематика во полето на безбедноста и здравјето при работа. Постојат голем број закони кои се […]

повеќе

Награди за добри практики на здрави работни места

Награди за добри практики на здрави работни местаПоследиците од изложеноста на опасни супстанци може негативно да се одразат на квалитетот на живеење, дури и да бидат смртоносни. Затоа од суштинско значење е да се спречат […]

повеќе