Алатки за Инспекторите на Трудот: Модел на политика за спроведување, Прирачник за обука и работа, Кодекс за етичко однесување

Алатките вклучуваат модел на Политика за спроведување инспекција на трудот, Прирачник за работа и обука и модел на Кодекс за етичко однесување. Тоа се три основни алатки што се неопходни за практиката на модерната инспекција […]

повеќе