Одлука за утврдување критериум за надомест за ангажирање предавачи

Согласно член 32 од статутот на Македонското здружение за заштита при работа, Управниот одбор на седница одржана на 10. 02. 2014  ја донесе следната одлука…

Одлука

Views: 159

Posted in Документи.