ПРОМОВИРАЊЕ РАМНОПРАВНОСТ

 Значителните разлики во примањата според родот се една од најистрајните одлики на пазарите на трудот
ширум светот. Иако на некои места се бележи намалување на јазот во примањата според родот, во просек,
жените и понатаму заработуваат помалку од мажите. Овој тренд продолжува и покрај неверојатниот
напредок во образовното ниво на жените и работното искуство.

ПРОМОВИРАЊЕ РАМНОПРАВНОСТ

Views: 90

Posted in Публикации.