Годишен извештај 2015: прилагодување на промени и нови предизвици во во БЗР Годишниот извештај 2015 ги истакнува сите активностите на ЕU-OSHA во годината.

Потенцирани  се првите наоди  на истражувањето, на второто издание на Европското Истражување на Претпријатијата на Нови Ризици (ESENER-2); главните резултати на пилот проектот за повозрасни работници, ‘Побезбедни и поздрави работни места за сите возрасти’ ; евалуација на проектот за онлајн интерактивни оценки на ризикот (OiRA) и излегувањето на новиот OiRA интерфејс; Самитот за здрави работни места  2014-15  Кампања како да се справите со стресот, најуспешната  кампања до денес.

http://www.cso-osh.org/images/novosti/2016/GODISEN_IZVESTAJ_EU_OSHA_2015.pdf

Views: 111

Posted in EU OSHA FOP.