Размена на добри практики на партнерите во кампањата за здрави работни места

Извешта од семинар

Размена на добри практики на партнерите во Кампањата за здрави работни места

На 22 и 23 март 2017 година во Брисел партнерите во Кампања за здрави работни места имаа одлична можност за размена на добри практики во областа на безбедноста и здравјето при работа (БЗР). На настанот, се одржа церемонија на доделување награди “Добри практики за здрави работни места“ за официјалните партнери на кампањата, заедно со Маријана Тисен, комесар за вработување, социјални прашања, вештини и мобилноста на работната сила. Делегатите беа во можност да присуствуваат на различни работилници во текот на двата дена. Овие работилници им понудија можност на учесниците да ги споделат своите искуства на широк спектар на предмети, од раководење на БЗР преку поврзување стратегија во БЗР со бизнис стратегии, и сите теми од суштинско значење за да се постигне одржливост на здрави и безбедни работни места за сите возрасти.

Во прилог линк до веб страна со извештај од семинарот и презентации споделени на настанот.

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/exchange-good-practices-osh-healthy-workplaces-campaign-partner

Views: 126

Posted in EU OSHA FOP, Новости.