ИНТЕРВЈУ со Проф. Д-р Јасмина Чалоска – Машински факултет – Скопје

За значењето на образованието како основа за креирање на стручни капацитети за безбедност и здравје при работа, за проблемите со кои се соочуваат младите при стекнување на првото работно искуство, како и за други прашања поврзани со безбедност и здравје при работа, разговаравме со проф. Д-р Јасмина Чалоска.

Views: 170

Posted in Видео, Новости.