Информација за повреди на работа во 2015-2016 година

Повредите на работа и професионалните болести се директно поврзани со карактеристиките на работниот процес и условите на работното место. Анализата на достапните здравствено-статистички индикатори покaжува дека секоја минута поради повреда на работа или професионална болест умираат 4 работници, што претставува вкупно 2,2 милиони регистрирани смртни случаи годишно во светот. Околу 1,7 милиони од овие смртни случаи се поради професионални болести и околу 350.000 поради повреди на работа.

ПРЕВЗЕМИ (PDF) – ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОВРЕДИ НА РАБОТА 2015-2016

Views: 245

Posted in Документи, Новости.