Температурни граници во Македонија по региони и месеци

Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека денеска се предвидува топлотен бран од жолта односно алертна фаза, кој ќе ја зафати територијата на целата државa.

Согласно Акциониот план, здравствените институции во државата се подготвени за обезбедување здравствена заштита на евентуалниот зголемен број на пациенти поради влијанието на високите температури.

 

ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ

РЕГИОН MK.NV > Северно од Вардар    

 Мај

Јуни

Јули

Август

Септ.

СКОПЈЕ ПЕТРОВЕЦ НЕМА ОПАСНОСТ

30

34

37

36

32

ВОНРЕДНИ

32

36

39

38

34

ОПАСНИ

35

38

42

40

37

КАТАСТРОФАЛНИ

37

41

44

42

39

Велес   НЕМА ОПАСНОСТ

30

34

37

36

32

ВОНРЕДНИ

32

36

39

38

34

ОПАСНИ

35

38

42

40

37

КАТАСТРОФАЛНИ

37

41

44

42

39

РЕГИОН MK.OM > Осогово-Малешево  

 Мај

Јуни

Јули

Август

Септ.

БЕРОВО НЕМА ОПАСНОСТ

26

29

31

31

28

ВОНРЕДНИ

28

31

33

33

30

ОПАСНИ

30

33

36

35

33

КАТАСТРОФАЛНИ

32

35

38

37

35

Крива Паланка НЕМА ОПАСНОСТ

27

30

32

32

29

ВОНРЕДНИ

29

32

34

34

31

ОПАСНИ

31

34

37

36

34

КАТАСТРОФАЛНИ

33

36

39

38

36

РЕГИОН MK.SV > Јужно од Вардар  

 Мај

Јуни

Јули

Август

Септ.

ДЕМИР КАПИЈА НЕМА ОПАСНОСТ

31

35

37

37

33

ВОНРЕДНИ

33

37

40

39

35

ОПАСНИ

35

39

42

41

37

КАТАСТРОФАЛНИ

37

41

45

43

39

ГЕВГЕЛИЈА НЕМА ОПАСНОСТ

31

35

37

37

33

ВОНРЕДНИ

33

37

40

39

36

ОПАСНИ

35

39

42

41

38

КАТАСТРОФАЛНИ

38

41

44

43

41

СТРУМИЦА НЕМА ОПАСНОСТ

30

34

36

35

32

ВОНРЕДНИ

32

35

38

37

34

ОПАСНИ

34

37

41

39

37

КАТАСТРОФАЛНИ

36

39

43

41

39

ШТИП НЕМА ОПАСНОСТ

30

34

36

36

33

ВОНРЕДНИ

32

36

39

38

35

ОПАСНИ

34

38

42

40

38

КАТАСТРОФАЛНИ

37

41

44

42

40

РЕГИОН MK.PE > Пелагонија  

 Мај

Јуни

Јули

Август

Септ.

ПРИЛЕП НЕМА ОПАСНОСТ

28

32

35

35

31

ВОНРЕДНИ

31

35

38

37

33

ОПАСНИ

33

37

41

39

35

КАТАСТРОФАЛНИ

36

40

44

41

37

БИТОЛА НЕМА ОПАСНОСТ

28

32

35

35

31

ВОНРЕДНИ

31

35

38

36

33

ОПАСНИ

34

37

40

38

35

КАТАСТРОФАЛНИ

36

39

43

40

37

РЕГИОН MK.OP > Охрид – Преспа  

 Мај

Јуни

Јули

Август

Септ.

ОХРИД НЕМА ОПАСНОСТ

26

29

32

32

28

ВОНРЕДНИ

28

31

34

33

30

ОПАСНИ

30

33

36

35

32

КАТАСТРОФАЛНИ

32

35

38

37

34

РЕГИОН MK.PE > Полог – Порече  

 Мај

Јуни

Јули

Август

Септ.

ТЕТОВО НЕМА ОПАСНОСТ

28

32

35

34

31

ВОНРЕДНИ

31

34

37

36

33

ОПАСНИ

33

36

39

39

35

КАТАСТРОФАЛНИ

35

39

42

41

38

ЛАЗАРОПОЛЕ НЕМА ОПАСНОСТ

22

25

28

28

25

ВОНРЕДНИ

24

27

31

30

27

ОПАСНИ

27

29

34

33

30

КАТАСТРОФАЛНИ

29

31

37

35

33

Табелата е превземена од: http://toplotnibranovi.mk/mk_temperaturni_granici.asp

http://toplotnibranovi.mk/downloads/brosura.pdf

 

Views: 141

Posted in Новости.